9.2 C
Manchester
October 23, 2021
Image default
Exness broker

การปิดคำสั่งซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

การปิดคำสั่งซื้อขายสามารถทำได้หลายวิธี เพื่อความสะดวกของคุณ เราจะอธิบายขั้นตอนไว้ในส่วนนี้

การปิดคำสั่งซื้อขาย

การปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน

ฟังก์ชั่น “Close By”

การปิดคำสั่งซื้อขาย

นี่เป็นวิธีการปิดคำสั่งซื้อขายโดยทั่วไป และเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด โดยสามารถข้ามขั้นตอนบางอย่างได้ด้วยการเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

หมายเหตุ

หากต้องการเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ OneClick ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก จากนั้นเลือกกล่องการซื้อขายแบบ OneClick ในแถบการซื้อขาย อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบ แล้วเลือก ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” ก่อนคลิกตกลงเพื่อเปิดใช้งาน

วิธีปิดคำสั่งซื้อขาย

ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในแถบการซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

การปิดคำสั่งซื้อขายทำได้หลายวิธี ดังนี้

ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย จากนั้นเลือกปุ่มปิดสีเหลือง

คลิกไอคอน X ที่อยู่ถัดจากรายการในแถบการซื้อขาย วิธีนี้จะปิดคำสั่งซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

คลิกขวาที่รายการในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย จากนั้นเลือกปิดคำสั่งซื้อขาย วิธีนี้จะปิดคำสั่งซื้อขายทันทีเมื่อเปิดใช้งานการซื้อขายแบบ One-Click

คำสั่งซื้อขายได้รับการปิดสถานะแล้ว

การปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน

วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในปริมาณที่กำหนดได้

หากต้องการปิดคำสั่งซื้อขายบางส่วน

ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในแถบการซื้อขายในเทอร์มินัลการเทรด

ดับเบิลคลิกที่คำสั่งซื้อขายดังกล่าวเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

กำหนดปริมาณที่คุณต้องการปิดใต้ Volume จากนั้นคลิกปุ่มปิดสีเหลือง

คำสั่งซื้อขายจะได้รับการปิดตามปริมาณที่กำหนด

คำสั่งซื้อขายบางส่วนจะถูกย้ายไปที่แถบประวัติ เช่นเดียวกับคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ปิดแล้ว

ฟังก์ชั่น “Close By

ฟังก์ชั่น “Close By” ช่วยให้สามารถปิดคำสั่งซื้อขายที่ hedge ไว้พร้อมกันได้ โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อขายเดียวหรือหลายคำสั่งซื้อขายพร้อมกัน ประโยชน์ของการปิดด้วยวิธีนี้คือการจ่ายสเปรดเพียงครั้งเดียว แทนการจ่ายสเปรดหลายครั้งเพื่อปิดคำสั่ง hedge แต่ละรายการ เช่นเดียวกับการปิดคำสั่งซื้อขายโดยทั่วไป เรามีฟังก์ชั่นการปิดคำสั่งซื้อขายทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงตัวเลือกในการปิดคำสั่งซื้อขายหลายรายการพร้อมกัน ฟังก์ชั่น “Close By” สามารถใช้ได้ใน MT4 และ MT5 แต่การใช้ “Multiple Close By” สามารถใช้ได้เฉพาะ MT4 เท่านั้น

“Close By” สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีสถานะตรงกันข้ามของเครื่องมือทางการเงินเดียวกันเท่านั้น

Close By ทั้งหมด:

ดับเบิลคลิกบนคำสั่ง hedge ใดก็ได้ในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

ในหัวข้อประเภท เลือก Close By จากนั้นเลือกคำสั่งซื้อขายในบริเวณที่ปรากฏ

คลิกปุ่มปิดสีเหลือง

คำสั่ง hedge ได้รับการปิดแล้ว

Multiple Close By:

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีสถานะ hedge ที่เปิดอยู่ 3 รายการขึ้นไปใน MT4

ดับเบิลคลิกบนคำสั่ง hedge ใดก็ได้ในแถบการซื้อขายเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขาย

ในหัวข้อประเภท เลือก Multiple Close By จากนั้นคลิกปุ่มปิดสีเหลือง

สถานะที่มีการใช้คำสั่ง hedge ทั้งหมดจะถูกปิด ส่วนสถานะอื่นๆ ซึ่งไม่มีการ hedge จะยังคงเปิดอยู่

วิธีการตรวจสอบประวัติการเทรดของคุณ

การเข้าถึงประวัติการเทรดมีหลายวิธี เรามาดูรายละเอียดของวิธีการต่างๆ เหล่านี้กัน

จากพื้นที่ส่วนบุคคล (PA) คุณสามารถดูประวัติการเทรดทั้งหมดได้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ในการเข้าถึง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ

ไปที่แถบสรุปบัญชี

เลือกบัญชีที่คุณต้องการและคลิกธุรกรรมทั้งหมดเพื่อดูประวัติการเทรดของคุณ

จากเทอร์มินัลการซื้อขายของคุณ

หากใช้ MT4 หรือ MT5 บนเทอร์มินัลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเข้าถึงประวัติการเทรดได้จากแถบประวัติบัญชี อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าประวัติของ MT4 จะได้รับการจัดเก็บหลังจากผ่านไปอย่างน้อย 35 วัน เพื่อลดปริมาณการใช้ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงประวัติการเทรดได้จาก Log File

หากใช้แอปพลิเคชั่น MetaTrader บนมือถือ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเทรดที่ดำเนินการบนอุปกรณ์มือถือได้โดยคลิกแถบบันทึก

จากรายการเดินบัญชีรายเดือน/รายวัน Exness จัดส่งรายการเดินบัญชีไปยังอีเมลของคุณทั้งแบบรายวันและรายเดือน (ยกเว้นมีการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล) รายการเดินบัญชีเหล่านี้มีประวัติการเทรดของบัญชีคุณ

โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางอีเมลหรือแชท โดยจะต้องใช้หมายเลขบัญชีและคำลับในการขอรับประวัติรายการเดินบัญชีของบัญชีซื้อขายจริง

วิธีคำนวณกำไรและการขาดทุน

การคำนวณกำไรและการขาดทุนอาจดูเป็นเรื่องยุ่งยากและน่าเบื่อ แต่ไม่ต้องกังวล เราจะช่วยคุณแก้ปัญหานี้เอง

ในบทความนี้ เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการคำนวณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเพื่อทำความเข้าใจตัวเลขเหล่านี้อีกต่อไป

การคำนวนกำไร

การคำนวณการขาดทุน

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์

ก่อนที่เราจะเริ่ม มาดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการคำนวณกัน

สำหรับทั้งสองราคาในคู่สกุลเงินนั้น ราคาที่สูงกว่าจะเป็นราคา Ask เสมอ ในขณะที่ราคาที่ต่ำกว่าจะเป็นราคา Bid เสมอ

คำสั่ง Buy จะเปิดที่ราคา Ask และปิดที่ราคา Bid

ส่วนคำสั่ง Sell จะเปิดที่ราคา Bid และปิดที่ราคา Ask

คำสั่ง Buy จะทำกำไรเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด ในขณะที่คำสั่ง Sell จะทำกำไรเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

คำสั่ง Buy จะขาดทุนเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ในขณะที่คำสั่ง Sell จะขาดทุนเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด

ขนาดของสัญญาปกติสำหรับคู่สกุลเงินโดยทั่วไปคือ 100,000 หน่วย และขนาดของจุดคือ 0.0001

Related posts

EXNESS SPREAD และค่าคอมมิชชั่นต่ำที่สุด

admin

ข้อได้เปรียบของ MetaTrader 5

admin

Leave a Comment